Government of Nepal नेपाल सरकार
कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय
पशु सेवा विभाग
पशु सेवा तालीम तथा प्रसार निर्देशनालय
हरिहरभवन, ललितपुर
flag
मुख्यमेनु


Visitor Counter

Website counter
तालिम पाठ्यक्रम
1 Ultrasound and Endoscopi Training DOWNLOAD
2 SKMBT C22415060313420-1 DOWNLOAD
3 final Book Training Manualcattle buff DOWNLOAD
4 Final Goat Training Manual DOWNLOAD
5 Curriculum Social inclusion Copy DOWNLOAD
6 Curriculum high MountainNursury DOWNLOAD
7 Climate Change effect on livestock dev LFLP DOWNLOAD
8 Climate Change Effect on High Mountain DOWNLOAD
9 Charan Kharka Management DOWNLOAD
10 Technician level DOWNLOAD
11 Farmers Level DOWNLOAD
12 Officer level DOWNLOADCopyright 2018 @ पशु सेवा तालीम तथा प्रसार निर्देशनालय
Powered By: Himalayan IT