Government of Nepal नेपाल सरकार
पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
पशु सेवा विभाग
पशु सेवा तालीम तथा प्रसार निर्देशनालय
हरिहरभवन, ललितपुर
flag
मुख्यमेनु


Visitor Counter

Website counter
ऐन नियम तथा निर्देशिका
1 भ्यागुते र चरचरे रोग नियन्त्रण कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७१ DOWNLOAD
2 पशु कल्याण निर्देशिका, २०७३ DOWNLOAD
3 2073 pashu sewa talim karyabidhi cover DOWNLOAD
4 पशु वधशाला तथा मासु जाँच एेन २०५५ DOWNLOAD
5 पशु आहारा विकास राष्ट्रिय अभियान कार्यक्रम संचालन निर्देशिका, २०७० (प्रथम संशोधन, २०७१) DOWNLOAD
6 उन्नत गाई/भैंसी श्रोतकेन्द्र विकास कार्यक्रम संचालन निर्देशिका, २०७० (प्रथम संशोधन, २०७१) DOWNLOAD
7 फरेज मिसन कार्यविधि संशोधन २०७२ DOWNLOAD
8 अनुदानमा मिल्कीङ्ग मेसिन वितरण कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका-२०७१ DOWNLOAD
9 सहकार्यमा तरल नाईट्रोजन प्लान्ट सञ्चालन, उत्पादन तथा आपूर्ति व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका — २०७१ DOWNLOAD
10 पशुपंक्षी आनुवंशिक स्रोत स्व-स्थान संरक्षण, सम्बर्द्ध र उपयोग कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका २०६९ DOWNLOAD
11 पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन, २०५५ DOWNLOAD
12 उन्नत गाई/भैंसी श्रोतकेन्द्र विकास कार्यक्रम संचालन निर्देशिका, २०७०(प्रथम संशोधन, २०७१) DOWNLOADCopyright 2018 @ पशु सेवा तालीम तथा प्रसार निर्देशनालय
Powered By: Himalayan IT