Government of Nepal नेपाल सरकार
पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
पशु सेवा विभाग
पशु सेवा तालीम तथा प्रसार निर्देशनालय
हरिहरभवन, ललितपुर
flag
मुख्यमेनु


Visitor Counter

Website counter
निति तथा कार्यविधी
1 Agriculture Development Strategy DOWNLOAD
2 निति तथा कार्यक्रम ७४/७५ DOWNLOAD
3 पशु सेवा विभाग अन्तर्गत सञ्चालित युवा लक्षित कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७१ DOWNLOAD
4 गोठ सुधार तथा घाँस उत्पादनमा प्रदान गरिने अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि–२०७१ DOWNLOAD
5 खर्चको मापदण्ड सम्बन्धी निर्णय तथा कार्यविधी DOWNLOAD
6 फरेज मिशन कार्यविधि शंशोधन २०७२ DOWNLOAD
7 कार्यक्रम संचालन कार्यविधि DOWNLOAD
8 पशुसेवा तालिम तथा प्रसार कार्यक्रम संचालन सम्बन्धी कार्यविधि DOWNLOAD
9 प्राकृतिक प्रकोप प्रभावित जिल्लाहरुमा पशु सेवा सँग सम्बन्धित तत्कालिन राहा‍त कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७२ DOWNLOADCopyright 2017 @ पशु सेवा तालीम तथा प्रसार निर्देशनालय
Powered By: Himalayan IT