Government of Nepal नेपाल सरकार
पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
पशु सेवा विभाग
पशु सेवा तालीम तथा प्रसार निर्देशनालय
हरिहरभवन, ललितपुर
flag
मुख्यमेनु


Visitor Counter

Website counter
प्रकाशन
1 Annual book 2073-74 DOWNLOAD
2 Inner page DOWNLOAD
3 cover picture DOWNLOAD
4 सिलेज मेकिङ्ग बुक प्रिन्ट DOWNLOAD
5 बार्षिक पुस्तिका २०७३/०७४ DOWNLOAD
6 बार्षिक पुस्तिका २०७२/०७३ DOWNLOAD
7 साईलेज वनाउने प्रविधि DOWNLOAD
8 सफा दूध उत्पादन प्रविधि DOWNLOAD
9 पशु प्रजनन् विकृति: उपचार तथा निवारण DOWNLOADCopyright 2017 @ पशु सेवा तालीम तथा प्रसार निर्देशनालय
Powered By: Himalayan IT