Government of Nepal नेपाल सरकार
पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
पशु सेवा विभाग
पशु सेवा तालीम तथा प्रसार निर्देशनालय
हरिहरभवन, ललितपुर
flag
मुख्यमेनु


Visitor Counter

Website counter
बजेट तथा कार्यक्रम
1 Red book ( Budget karyakram ) DOWNLOAD
2 बजेट सारांश DOWNLOAD
3 चालु खर्च अनुमानको सारांश कास्की DOWNLOAD
4 चालु खर्च अनुमानको सारांश ललितपुर DOWNLOAD
5 चालु खर्च अनुमानको सारांश बाँके DOWNLOAD
6 चालु खर्च अनुमानको सारांश जनकपुर DOWNLOAD
7 चालु खर्च अनुमानको सारांश सुनसरी DOWNLOAD
8 चालु खर्च अनुमानको सारांश कैलाली DOWNLOAD
9 गत आ.ब.को रातो किताबको र प्रस्तावित बजेटको तुलना DOWNLOADCopyright 2018 @ पशु सेवा तालीम तथा प्रसार निर्देशनालय
Powered By: Himalayan IT