Government of Nepal नेपाल सरकार
पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
पशु सेवा विभाग
पशु सेवा तालीम तथा प्रसार निर्देशनालय
हरिहरभवन, ललितपुर
flag
Categories


Visitor Counter

Website counter
News Room

अधिकृत स्तर Field Epidemiology Training level II(२ हप्ते) तालिम मिति २०७४/०७/१२ वाट सुरु हुँदै

Published By: DLS Training | 2017-10-22

Copyright 2017 @ पशु सेवा तालीम तथा प्रसार निर्देशनालय
Powered By: Himalayan IT